Persson Invest Skog växer

Persson Invest Skog utökar sitt skogsinnehav med 30% när Bergvik Skog delas upp mellan aktieägarna. Med detta utökas skogsinnehavet till att förutom Jämtland även innefatta både Härjedalen och Hälsingland. Arealen är därefter 137.000 hektar. 

Valbo Trä växer ytterligare i och med köpet av Setras hyvleri i Skutskär.

Inlösen sker av delägare Mattias Wargs aktier.

Karta över skogsinnehav
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB